تماس با ما

آدرس:

بابلسر – بلوار نیروی هوایی – ناحیه صنعتی میرود – فاز1 – شرکت مازند قوطی

تلفن های تماس :

011-35722830

011-35722831

09117765004

پست الکترونیک :

info@mazandcan.com

mazandcan@gmail.com

شبکه اجتماعی:

اینستاگرام

mazandcanco@